23-08-2023

Certyfikowany Producent Konstrukcji Stalowych

Pomyślnie przeszliśmy certyfikację na zgodność z  normami EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834. Wystawiamy Deklaracje Właściwości Użytkowych konstrukcjom stalowym zbiorników i pompowni, a także oznaczamy je znakiem CE.

SD Tank od początku działalności dba o najwyższe standardy oraz kładzie nacisk na dalszy rozwój, dlatego zgodnie z  dyrektywą europejską, ustanawiającą zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, wdrożyliśmy normy EN 1090-1 i PN EN-ISO 3834-2. 

Po przeprowadzonym audycie w siedzibie naszej firmy, niezależna jednostka notyfikująca TÜV SÜD zaświadczyła, iż SD Tank posiada Zakładową Kontrolę Produkcji zgodną z  najnowszą unijną normą budowlaną PN EN 1090-1 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych do klasy EXC3 oraz spełnia wymagania jakości i nadzoru do prowadzenia prac spawalniczych materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2.

W ramach funkcjonowania Zakładowej Kontroli Produkcji, nadzorujemy wszystkie procesy powstawania zbiorników i budynków pompowni – od projektowania i obliczeń statycznych począwszy, poprzez staranną selekcję dostawców materiałów i usług, aż po prefabrykację i  montaż, w tym procesy specjalne takie jak spawalnictwo.


Certyfikaty do pobrania