09-08-2023

Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wdrożenia wymagań norm EN 1090 oraz EN ISO 3834

Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wdrożenia wymagań norm EN 1090 oraz EN ISO 3834 dla projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu zbiorników magazynowania mediów płynnych, w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Nr Umowy UDG-SPE.04.2023/056, kwota dofinansowania 48 828 PLN.

SPEKTRUM