Polityka jakości

Ambicją naszej firmy jest skuteczne umacnianie pozycji na rynku w zakresie realizacji budów zbiorników magazynowania wody oraz budynków pompowni zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. Naszą działalność rozwijamy na bazie zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015, spełniając wymagania dodatkowe; PN-EN 1090-1 oraz PN-EN ISO 3834-2. Wykorzystujemy najlepsze praktyki oraz kompetencje zawodowe naszych pracowników.

Cel nadrzędy stanowi dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników. Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania traktujemy jako klucz do realizacji przyjętych przez naszą firmę celów strategicznych:

  1. Zapewnienie najwyższych standardów oferowanych wyrobów i usług, w oparciu o ścisłą współpracę z uznanymi dostawcami, terminowe realizacje kontraktów, na zasadach zrównoważonego rozwoju.
  2. Zapewnienie realizacji wymagań obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.
  3. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
  4. Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji naszych klientów i partnerów biznesowych. 

Polityka Jakości SD Tank Sp. z o. o. jest realizowana przez cały zespół pracowniczy spółki. W imieniu zarządu SD Tank Sp. z o. o. zobowiązuję się do ciągłego promowania świadomości jakościowej oraz realizacji przyjętych celów jakościowych we wszystkich obszarach działalności Firmy.