Polityka jakości

Ambicją naszej firmy jest realizacja budów zbiorników magazynowania wody oraz budynków pompowni zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań.

Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników. Wdrożenie wymagań standardu ISO 9001:2015 stanowi ważny element wsparcia w realizacji przyjętych przez naszą firmę celów strategicznych:

1. Utrzymanie najwyższego standardu oferowanych wyrobów i usług, w oparciu o ścisłą współpracę z uznanymi dostawcami, terminowe realizacje kontraktów, na zasadach zrównoważonego rozwoju.
2. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
3. Utrzymanie wysokiego poziomu satysfakcji naszych klientów i partnerów biznesowych. 

Polityka Jakości SD Tank Sp. z o. o. jest realizowana przez cały zespół pracowniczy spółki, w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością. W imieniu zarządu SD Tank Sp. z o. o. zobowiązuję się do ciągłego promowania świadomości jakościowej oraz realizacji przyjętych celów jakościowych we wszystkich obszarach działalności Firmy.

Polityka jakości.pdf