Zbiorniki magazynowania wody pitnej

Zbiorniki na wodę pitną wykorzystywane są jako źródła zapasu wody w instalacjach oraz sieciach wodociągowych. Zbiorniki te przeznaczone są do magazynowania wody w warunkach higienicznych. Aby możliwe było utrzymanie sterylnych warunków wewnątrz zbiornika, stosujemy sprawdzone materiały dopuszczone do kontaktu z cieczami i produktami spożywczymi.

Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu stalowe naziemne zbiorniki magazynowania wody pitnej o szerokim zakresie wymiarów oraz pojemności. Dzięki temu z łatwością dopasują Państwo odpowiedni zbiornik do specyfiki miejsca montażu, wymogów projektowych, warunków eksploatacyjnych czy jego przeznaczenia.

Istnieje możliwość zaprojektowania oraz wykonania zbiorników o niestandardowych wymiarach oraz pojemnościach.

Otwórz tabelę typoszeregu

Konstrukcje zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody pitnej wykonujemy ze stalowych paneli cynkowanych ogniowo o wymiarach 2500 x 12500 mm. Minimalna grubość paneli wynosi 2,5 mm. Panele są skręcane pojedynczym lub podwójnym pionowym rzędem śrub klasy 8.8. Dzięki wulkanizowanym w trakcie montażu na placu budowy membranom PVC zbiorniki zachowują całkowitą szczelność. Membrany PVC mają grubość 1,5 mm i są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. Jednocześnie dzięki zastosowanym membranom możliwe jest wyeliminowanie kontaktu wody ze stalowymi ścianami zbiornika.

Dach stalowych naziemnych zbiorników wody pitnej wykonywany jest jako samonośna konstrukcja na stalowych belkach typu „Z” ze spadkiem na zewnątrz. Konstrukcja dachu zapewnia sprawne i wydajne odprowadzanie śniegu i wód opadowych na zewnątrz zbiornika.

Dach zbiornika możemy wyposażyć w ocieplone i nieocieplone pokrycie dachowe. Pokrycie ocieplone wykonywane jest z blachy trapezowej T35 lub z warstwowych płyt izolowanych z rdzeniem wełny mineralnej, pianki PIR lub styropianu. Szerokość krycia płyt dachowych wynosi 1150 mm, dzięki czemu zapewniają one szybki, prosty i wygodny montaż do konstrukcji dachu przy zastosowaniu łączników przelotowych. Zamki typu pióro-wpust sprawiają, że konstrukcja dachowa szczelnie łączy się z konstrukcją stalowego naziemnego zbiornika przeciwpożarowego. W razie konieczności i w wyniku obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych stosujemy dodatkowo obwodowe opaski systemowe – tzw. „wzmocnienia wiatrowe”. Zapewniając łatwy dostęp do dachu zbiornika, na jego konstrukcji montujemy stalową drabinę wraz z podestami i spocznikami. Dach zbiornika zwieńczony jest włazem, który umożliwia rewizję wnętrza stalowego zbiornika wody pitnej.

W ramach zabezpieczenia hydroizolacyjnego stosujemy prefabrykowaną membranę EPDM lub zgrzewaną na placu budowy folię PVC. Każde z tych rozwiązań pozwala wyeliminować ryzyko kontaktu magazynowanej wody z izolacją termiczną i ścianami zbiornika, co mogłoby doprowadzić do powstawania ognisk korozji.

Membrana EPDM

 • Grubość: 0,75-1,00 mm,
 • gwarantowana żywotność min. 30 lat,
 • bardzo dobre właściwości w zakresie rozszerzalności i kurczliwości w zakresie do 300% wydłużenia,
 • dostarczana na budowę w formie gotowego do montażu worka dostosowanego do wymiarów zbiornika, montowana na budowie,
 • po wystąpieniu przecieku czas przystąpienia do wymiany wynosi 14 dni.

Folia PVC

 • Grubość: min. 1,5 mm,
 • gwarancja żywotności min. 35 lat,
 • wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne,
 • wulkanizowana na placu budowy,
 • po wystąpieniu przecieku czas przystąpienia do wymiany wynosi 24 h.

Membranę przed przebiciem chroni geowłóknina o gęstości min. 150 g/m2 układana bezpośrednio na płycie fundamentowej zbiornika.

Izolacja zbiorników na wodę pitną wykonana jest w formie zewnętrznej wełny mineralnej o grubości 100 mm. Wełna obłożona jest blachą trapezową elewacyjna pomalowaną farbą o dowolnym kolorze z palety RAL. Przewody stalowe umieszczone wewnątrz zbiornika naziemnego do magazynowania wody pitnej wykonane są ze stali AISI 304. Wszystkie elementy zbiornika mające bezpośredni kontakt z wodą pitną opatrzone są atestem higienicznym PZH.

Naziemne stalowe zbiorniki wody pitnej wyposażane są w układy automatyki i sterowania. Jednym z nich jest układ monitorujący 4 poziomy wody. Układ ten składa się z wewnętrznych konduktacyjnych sond zawieszonych na odpowiednich poziomach zbiornika. Sygnały generowane przez sondy prowadzone są do przekaźnika zaimplementowanego w szafce rozdzielczej.
Na dachu zbiornika znajduje się czujnik typu Pt100 zawieszony 1 m od poziomu dachu i wykonujący ciągły pomiar temperatury. Czujnik analogowo przesyła sygnał o temperaturze wewnątrz zbiornika do regulatora zaimplementowanego w szafce rozdzielczej.
Układ monitorujący poziom wody kontroluje stan poziomu wody w zbiorniku w 4 prekonfigurowanych trybach:

 • Poziom minimum – poziom minimalnego napełnienia zbiornika, który sygnalizuje rozpoczęcie opróżnianie zbiornika do dolnej strefy martwej. Sonda informująca o tym trybie umieszczona jest 50 mm nad krawędzią płyty antywirowej przewodu ssawanego. Alarm pobudzany przez sondę wskazującą poziom minimalny chroni pompy przed pracą na sucho.
 • Poziom pośredni – poziom połowicznego (50%) napełnienia zbiornika. Sygnalizacja poziomu pośredniego jest przydatna podczas prac serwisowych i naprawczych zbiornika. Poziom pośredni może wskazywać inny poziom wody.
 • Poziom maksimum – poziom maksymalnego dopuszczalnego napełnienia zbiornika, który umożliwia jego znamionową pracę. Obniżenie poziomu maksymalnego jest sygnałem, że instalacja wodna jest niesprawna. Jeżeli poziom wody obniży się poniżej poziomu maksymalnego, układ automatyki wyłączy grzałki.
 • Poziom przelewu – poziom najwyższego, alarmowego napełnienia zbiornika. Jeżeli naziemny zbiornik wody pitnej osiągnie taki poziom lustra wody, wówczas świadczy to o niesprawności zaworów pływakowych. W przypadku osiągnięcia poziomu przelewu woda ze zbiornika może się przelewać.

Wszystkie poziomy układu monitorującego poziom wody sygnalizowane są właściwymi dla danego poziomu czerwonymi lampkami w kontrolerze pracy zbiornika umieszczonym w szafce rozdzielczej.

Szafka rozdzielcza zwykle umieszczana jest w budynku pompowni, co pozwala na stały nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych i systemów automatyki umieszczonych wewnątrz zbiornika. Kontroler zbiornika wody zwykle montowany jest po zewnętrznej stronie ścianki zbiornika lub w budynku pompowni. Urządzenie to umożliwia stały monitoring sprawności zbiornika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości uruchamiany jest alarm informujący o zaistnieniu usterek lub o niesprawnościach. Urządzenie opatrzone jest normą IP 65.

Układ grzewczy załącza się automatycznie, gdy temperatura wody w zbiorniku spadnie poniżej 5oC i wyłączają, gdy osiągnie temperaturę 6oC. Jeżeli woda w zbiorniku osiągnie temperaturę 3 stopni, wówczas układ sterujący pracą układu grzewczego zasygnalizuje awarię czerwoną kontrolką „niska temperatura”. Grzałki wyłączają się automatycznie, gdy lustro wody w zbiorniku opadnie poniżej poziom maksymalny. Ma to na celu zabezpieczenie wewnętrznej powłoki izolacyjnej zbiornika.

Stalowe zbiorniki naziemne wody pitnej wyposażane są w niezbędny osprzęt wymagany projektowo. 
Standardowe wyposażenie naziemnych zbiorników magazynowania wody pitnej składa się z:

 • przewodu zasilającego zakończonego tzw. wolnym wylewem, 1-2 automatycznymi zaworami pływakowymi odpowiadającymi za automatyczne napełnianie zbiornika (które nie są wymagane prawnie),
 • przewodu ssawnego,
 • przewodu przelewowego,
 • przewodu odwadniającego z przepustnicą ręczną odcinającą.

Jeśli specyfikacja projektu tego wymaga, przewody mogą być prowadzone przez płytę fundamentową lub płaszcz zbiornika.
Naziemne stalowe zbiorniki wody pitnej wyposażane są również w:

 • rozdzielnice elektryczne połączone z trasami kablowymi w obrębie zbiornika, sondami poziomu wody oraz z grzałkami,
 • dolne włazy serwisowe (jeśli wymagane),
 • zgodne z aktualnymi przepisami BHP stalowe drabiny klatkowe prowadzące na dach, podesty z barierami ochronnymi, spoczniki, włazy serwisowe na dachu. 

Projektowanie

Przed dostarczeniem Państwu zbiornika wody pitnej oraz jego zamontowaniem we wskazanym miejscu, wykonujemy dokładny projekt wykonawczy zarówno zbiornika, jak i fundamentu, na którym zostanie on posadowiony. Wraz z projektem wykonawczym dostarczamy niezbędną dokumentację, w której skład wchodzi m.in. projekt konstrukcyjny zbiornika.

Dostawa

Po zaprojektowaniu zbiornika dostarczamy go wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz rozładowujemy zbiornik na placu budowy.

Montaż

Następnie przechodzimy do montażu zbiornika za pomocą zewnętrznych siłowników hydraulicznych. Podczas montażu sekwencyjnie montujemy konstrukcję stalową wraz z izolacją, membraną oraz wyposażeniem. Zbiornik montowany jest do płyty fundamentowej za pomocą kotew. 

Próba szczelności

Po wykonaniu montażu wykonujemy próbę szczelności. Polega ona na wypełnieniu zbiornika wodą do wysokości ok. 1,5 m. Na tym etapie sprawdzamy szczelność przejść kołnierzowych przewodów technologicznych. W drugiej próbie szczelności napełniamy zbiornik do jego nominalnej pojemności. Druga próba szczelności trwa 24 godziny i pozwala nam dokładnie zweryfikować szczelność zbiornika.

Rozruch urządzeń elektrycznych

Przedostatnim etapem wchodzącym w zakres prac jest rozruch urządzeń elektrycznych. Nasi eksperci weryfikują poprawność działania urządzeń i instalacji elektrycznych wraz z układami automatyki niezbędnymi do poprawnej obsługi zbiornika.

Gwarancja

Nasze prace wieńczone są dostarczeniem dokumentacji powykonawczej wraz z atestami i kartą gwarancyjną.

Dzięki opracowanemu systemowi montażu zbiorników bez stosowania ciężkiego sprzętu, możemy zamontować zbiornik w możliwie jak najkrótszym czasie.

1. Etap – przygotowanie terenu

W pierwszym etapie przygotowujemy teren pod wylanie betonowej płyty fundamentowej, na której zbiornik zostanie posadowiony. Podczas tego etapu prac wylewamy płytę oraz dostarczamy na plac budowy wszystkie niezbędne materiały budowlane i konstrukcyjne do wzniesienia zbiornika.

2. Etap – montaż zbiornika

W kolejnym etapie prac wykwalifikowani pracownicy firmy SD Tank Sp. z o.o. przystąpią do montażu zbiornika na wyschniętej i gotowej do montaży płycie fundamentowej. Nasze zbiorniki montowane są przy zastosowaniu siłowników hydraulicznych zewnętrznych. Konstrukcja stalowa zbiornika montowana jest etapowo wraz z równoczesnym montowaniem izolacji, membrany oraz montażem wyposażenia zbiornika.

3. Etap – prace wykończeniowe

W trzecim etapie montażu zbiornika instalujemy orurowanie zewnętrzne zbiornika wraz z jego opcjonalnym dodatkowym wyposażeniem. Po etapach montażu przystępujemy do prób szczelności, rozruchu urządzeń elektrycznych oraz wystawieniu dokumentacji powykonawczej.

Udzielamy 5-letniej gwarancji na zbiornik oraz 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia mechaniczne i elektryczne. Aby utrzymać gwarancję, konieczne jest wykonywanie co najmniej jednego przeglądu technicznego wraz z czyszczeniem membran w trzecim roku eksploatacji zbiornika licząc od daty jego pierwszego napełnienia wodą.

Standardowy okres gwarancji mogą Państwo wydłużyć nawet do 15 lat dzięki kontraktowi Full Service.