Zbiorniki wody pitnej

Zbiorniki na wodę pitną wykorzystywane są jako źródła zapasu wody w instalacjach oraz sieciach wodociągowych. Zbiorniki te przeznaczone są do magazynowania wody w warunkach higienicznych. Aby możliwe było utrzymanie sterylnych warunków wewnątrz zbiornika, stosujemy sprawdzone materiały dopuszczone do kontaktu z cieczami i produktami spożywczymi.

Zbiorniki wody pitnej  są niezwykle istotne w zapewnianiu dostaw wody w instalacjach i sieciach wodociągowych. Pełnią rolę źródła zapasowego wody, gwarantując dostęp do czystej i bezpiecznej wody w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku niedostatecznego zaopatrzenia.

Te specjalne zbiorniki wody pitnej zostały zaprojektowane z myślą o magazynowaniu wody pitnej w warunkach higienicznych. Właściwe utrzymanie czystości i jakości wody jest niezwykle ważne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zasobów wody. Dlatego też stosujemy wysokiej jakości materiały, które zostały odpowiednio dopuszczone do kontaktu z cieczami i produktami spożywczymi.

Bezpieczeństwo i higiena są kluczowe przy projektowaniu i produkcji zbiorników na wodę pitną. Dbamy o to, aby zastosowane materiały były nietoksyczne, odporne na korozję i łatwe do czyszczenia. Wybieramy sprawdzone rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy sanitarno-higieniczne, zapewniając czystość i bezpieczeństwo przechowywanej wody.

Dostarczane przez nas zbiorniki wody pitnej  są nie tylko funkcjonalne, ale również zgodne z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości wody. Przestrzeganie tych standardów oraz regularne przeglądy i konserwacja gwarantują, że nasze  zbiorniki wody pitnej będą spełniać swoje zadanie zgodnie z oczekiwaniami przez wiele lat.

Zbiorniki wody pitnej dają pewność, że w razie potrzeby będziemy mieli dostęp do odpowiedniej ilości czystej wody. Zbiorniki wody pitnej dają to niezastąpione rozwiązanie, które wspiera nasze codzienne funkcjonowanie i zapewnia bezpieczeństwo naszych zaopatrzeniowych systemów wodnych.

Istnieje możliwość zaprojektowania oraz wykonania zbiorników o niestandardowych wymiarach oraz pojemnościach.

Otwórz tabelę typoszeregu

Konstrukcje zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody pitnej wykonujemy ze stalowych paneli cynkowanych ogniowo o wymiarach 2500 x 12500 mm. Minimalna grubość paneli wynosi 2,5 mm. Panele są skręcane pojedynczym lub podwójnym pionowym rzędem śrub klasy 8.8. Dzięki wulkanizowanym w trakcie montażu na placu budowy membranom PVC zbiorniki zachowują całkowitą szczelność. Membrany PVC mają grubość 1,5 mm i są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. Jednocześnie dzięki zastosowanym membranom możliwe jest wyeliminowanie kontaktu wody ze stalowymi ścianami zbiornika.

Dach stalowych naziemnych zbiorników wody pitnej wykonywany jest jako samonośna konstrukcja na stalowych belkach typu „Z” ze spadkiem na zewnątrz. Konstrukcja dachu zapewnia sprawne i wydajne odprowadzanie śniegu i wód opadowych na zewnątrz zbiornika.

Dach zbiornika możemy wyposażyć w ocieplone i nieocieplone pokrycie dachowe. Pokrycie ocieplone wykonywane jest z blachy trapezowej T35 lub z warstwowych płyt izolowanych z rdzeniem wełny mineralnej, pianki PIR lub styropianu. Szerokość krycia płyt dachowych wynosi 1150 mm, dzięki czemu zapewniają one szybki, prosty i wygodny montaż do konstrukcji dachu przy zastosowaniu łączników przelotowych. Zamki typu pióro-wpust sprawiają, że konstrukcja dachowa szczelnie łączy się z konstrukcją stalowego naziemnego zbiornika przeciwpożarowego. W razie konieczności i w wyniku obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych stosujemy dodatkowo obwodowe opaski systemowe – tzw. „wzmocnienia wiatrowe”. Zapewniając łatwy dostęp do dachu zbiornika, na jego konstrukcji montujemy stalową drabinę wraz z podestami i spocznikami. Dach zbiornika zwieńczony jest włazem, który umożliwia rewizję wnętrza stalowego zbiornika wody pitnej.

W celu zapewnienia odpowiedniej hydroizolacji, wykorzystujemy dwie metody: prefabrykowaną membranę EPDM oraz folię PVC zgrzewaną na miejscu budowy. Obie te techniki skutecznie eliminują ryzyko kontaktu magazynowanej wody z izolacją termiczną i ścianami zbiornika, co potencjalnie mogłoby prowadzić do korozji. Dzięki temu, nasze rozwiązania zapewniają niezawodną ochronę i minimalizują ryzyko powstawania uszkodzeń czy awarii.

Membrana EPDM

 • Posiada grubość wynoszącą 0,75-1,00 mm.
 • Gwarantuje żywotność minimum 30 lat.
 • Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami rozszerzalności i kurczliwości, umożliwiającymi wydłużenie do 300%.
 • Dostarczana jest na plac budowy w postaci gotowego do montażu worka, dopasowanego do wymiarów zbiornika.
 • W przypadku wystąpienia przecieku, czas wymiany wynosi 14 dni.

Folia PVC

 • Posiada minimalną grubość wynoszącą 1,5 mm.
 • Gwarantuje żywotność minimum 35 lat.
 • Wykazuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.
 • Zgrzewana jest na miejscu budowy.
 • W przypadku wystąpienia przecieku, czas wymiany wynosi 24 godziny.

W celu ochrony membrany przed przebiciem, stosujemy geowłókninę o gęstości minimalnej wynoszącej 150 g/m². Ta specjalna warstwa geowłókniny jest układana bezpośrednio na płycie fundamentowej zbiornika, zapewniając dodatkową ochronę i wytrzymałość. Dzięki temu rozwiązaniu, podnosi się odporność membrany na potencjalne uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na dłuższą żywotność i niezawodność całej konstrukcji.

Izolacja zbiorników wody pitnej wykonana jest w formie zewnętrznej wełny mineralnej o grubości 100 mm. Wełna obłożona jest blachą trapezową elewacyjna pomalowaną farbą o dowolnym kolorze z palety RAL. Przewody stalowe umieszczone wewnątrz zbiornika naziemnego do magazynowania wody pitnej wykonane są ze stali AISI 304. Wszystkie elementy zbiornika mające bezpośredni kontakt z wodą pitną opatrzone są atestem higienicznym PZH.

Naziemne stalowe zbiorniki technologiczne są wyposażone w kompleksowe systemy automatyki i sterowania. Jednym z tych systemów jest układ monitorujący 4 poziomy wody. Składa się on z wewnętrznych sond konduktancyjnych, zawieszonych na odpowiednich poziomach zbiornika. Sygnały generowane przez sondy są przekazywane do przekaźnika, który jest zainstalowany w szafce rozdzielczej.

Na dachu zbiornika umieszczony jest czujnik typu Pt100, który znajduje się 1 metr powyżej poziomu dachu. Ten czujnik ciągle monitoruje temperaturę wewnątrz zbiornika. Sygnał analogowy o temperaturze jest przesyłany do regulatora, który również znajduje się w szafce rozdzielczej.

Układ monitorujący poziom wody kontroluje cztery predefiniowane tryby:

 • Tryb minimalnego poziomu - wskazuje minimalne napełnienie zbiornika, co sygnalizuje konieczność opróżnienia zbiornika do dolnej strefy martwej. Sonda, informująca o tym trybie, jest umieszczona 50 mm powyżej krawędzi płyty antywirowej przewodu ssawnego. Alarm generowany przez sondę chroni pompy przed suchobiegiem.
 • Tryb pośredniego poziomu - wskazuje połowiczne (50%) napełnienie zbiornika. Sygnalizacja poziomu pośredniego jest przydatna podczas prac serwisowych i naprawczych zbiornika. Poziom pośredni może różnić się od standardowego poziomu wody.
 • Tryb maksymalnego poziomu - wskazuje maksymalne dopuszczalne napełnienie zbiornika przeciwpożarowego, umożliwiające jego prawidłową pracę i skuteczną ochronę przeciwpożarową obiektu. Jeżeli poziom wody obniży się poniżej maksymalnego, układ automatyki wyłączy grzałki.
 • Tryb przelewu - wskazuje najwyższy, alarmowy poziom napełnienia zbiornika. Jeśli zbiornik osiągnie ten poziom lustra wody, wówczas oznacza to niesprawność zaworów pływakowych. Przelew wody ze zbiornika może się zdarzyć, gdy osiągnięty zostanie poziom przelewu

Wszystkie poziomy monitorujące poziom wody są sygnalizowane przez odpowiednie czerwone lampki w kontrolerze pracy zbiornika, który znajduje się w szafce rozdzielczej. Umieszczenie szafki rozdzielczej w budynku pompowni pozwala na ciągły nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych oraz systemów automatyki wewnątrz zbiornika. Kontroler zbiornika zazwyczaj jest montowany na zewnętrznej ścianie zbiornika lub w budynku pompowni, umożliwiając stałe monitorowanie wydajności zbiornika. W przypadku wykrycia awarii lub nieprawidłowości, uruchamiany jest alarm. Urządzenie jest zgodne z normą IP65, zapewniającą odpowiednią ochronę.

Układ grzewczy automatycznie uruchamia się, gdy temperatura wody w zbiorniku spadnie poniżej 5°C, a wyłącza się, gdy osiągnie temperaturę 6°C. Jeśli temperatura wody spadnie do 3 stopni, sterownik układu grzewczego sygnalizuje awarię za pomocą czerwonej kontrolki "niska temperatura". Grzałki automatycznie wyłączają się, gdy poziom wody w zbiorniku opadnie poniżej poziomu maksymalnego. Ma to na celu ochronę wewnętrznej powłoki izolacyjnej zbiornika.

Stalowe naziemne zbiorniki wody pitnej są wyposażane w niezbędny osprzęt zgodnie z wymogami projektowymi.

Standardowe wyposażenie tych zbiorników składa się z następujących elementów:

 • Przewód zasilający z wolnym wylewem, wyposażony w 1-2 automatyczne zawory pływakowe, które odpowiadają za automatyczne napełnianie zbiornika (choć nie są to wymagania prawne).
 • Przewód ssawny.
 • Przewód przelewowy.
 • Przewód odwadniający z ręczną przepustnicą do odcięcia.
 • W przypadku specyfikacji projektowej, przewody mogą być prowadzone przez płytę fundamentową lub płaszcz zbiornika.

Dodatkowo, naziemne stalowe zbiorniki wody pitnej są wyposażane w:

 • Rozdzielnice elektryczne, które są połączone z trasami kablowymi wewnątrz zbiornika, sondami poziomu wody oraz grzałkami.
 • Dolne włazy serwisowe (jeśli są wymagane).
 • Zgodne z obowiązującymi przepisami BHP stalowe drabiny klatkowe, prowadzące na dach, oraz podesty z barierami ochronnymi, spoczniki i włazy serwisowe na dachu.

Proces projektowania

Przed dostarczeniem zbiornika wody pitnej i jego montażem na wyznaczonym miejscu, przeprowadzamy dokładne projektowanie, obejmujące zarówno zbiornik, jak i fundament, na którym będzie on umieszczony. Razem z projektem wykonawczym dostarczamy niezbędną dokumentację, która zawiera m.in. projekt konstrukcyjny zbiornika.

Dostawa i rozładunek

Po zakończeniu projektowania, dostarczamy zbiornik wody pitnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i przeprowadzamy rozładunek na placu budowy.

Montaż

Następnie przystępujemy do montażu zbiornika wody pitnej, korzystając z zewnętrznych siłowników hydraulicznych. Montaż odbywa się sekwencyjnie, a my montujemy konstrukcję stalową, izolację, membranę i wyposażenie. Zbiornik jest mocowany do płyty fundamentowej za pomocą kotew.

Test szczelności

Po zakończeniu montażu, przeprowadzamy test szczelności zbiornika wody pitnej. Polega to na częściowym wypełnieniu zbiornika wodą na wysokość około 1,5 m. Na tym etapie sprawdzamy szczelność przepustów przewodów technologicznych. Następnie przeprowadzamy drugi test szczelności, polegający na wypełnieniu zbiornika do jego pełnej pojemności. Drugi test szczelności trwa 24 godziny i pozwala nam dokładnie zweryfikować szczelność zbiornika.

Uruchomienie urządzeń elektrycznych

Przedostatnim etapem jest uruchomienie urządzeń elektrycznych. Nasi eksperci sprawdzają poprawność działania urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym układów automatyki niezbędnych do prawidłowej obsługi zbiornika.

Gwarancja

Nasza praca kończy się dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, atestów i karty gwarancyjnej, zapewniających pełne zabezpieczenie i wsparcie techniczne.

Dzięki naszemu zaawansowanemu systemowi montażu zbiorników wody pitnej, który nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, jesteśmy w stanie zainstalować zbiornik w jak najkrótszym czasie.

Etap 1: Przygotowanie terenu
Na początku przygotowujemy teren pod zbiornik wody pitnej poprzez wylanie betonowej płyty fundamentowej, na której zostanie on umieszczony. Podczas tego etapu dostarczamy również wszystkie niezbędne materiały budowlane i konstrukcyjne na plac budowy.

Etap 2: Montaż zbiornika
W kolejnym etapie nasza wykwalifikowana ekipa montażowa przystępuje do instalacji zbiornika na suchej i gotowej do montażu płycie fundamentowej. Nasze zbiorniki są montowane przy użyciu zewnętrznych siłowników hydraulicznych. Konstrukcja stalowa zbiornika jest montowana etapowo, jednocześnie wraz z izolacją, membraną i wyposażeniem.

Etap 3: Prace wykończeniowe
W trzecim etapie przystępujemy do instalacji zewnętrznego rurociągu zbiornika oraz ewentualnego opcjonalnego wyposażenia. Po zakończeniu montażu przeprowadzamy testy szczelności, uruchamiamy urządzenia elektryczne i sporządzamy dokumentację powykonawczą.

Zapewniamy gwarancję na nasze stalowe zbiorniki wody pitnej oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne. Okres gwarancyjny wynosi 5 lat dla zbiornika i 24 miesiące dla urządzeń. Aby zachować gwarancję, konieczne jest regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych, w tym czyszczenie membran, co trzeci rok od daty pierwszego napełnienia zbiornika wodą.

Dla naszych klientów oferujemy także opcję rozszerzenia standardowego okresu gwarancyjnego do nawet 15 lat za pośrednictwem umowy Full Service.

Unia Europejska
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) aby dowiedzieć się wiecej kliknij tutaj
Copyright © 2024 - SD Tank