Budynki pompowni

Projektujemy i budujemy obiekty w technologii stalowej lekkiej lub murowanej wraz z niezbędnym osprzętem. Stosujemy rozwiązania łączące szeroką funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz optymalizację kosztów inwestycji. Wymiary obiektów dostosowujemy do gabarytów zainstalowanych urządzeń tak, aby połączyć pełną funkcjonalność z wygodą korzystania z infrastruktury.

Wykonywane przez nas budynki pompowni dostosowujemy do każdego typoszeregu automatycznych pompowni dla celów przeciwpożarowych i socjalno-bytowych. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać budynek zarówno w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak i instalacyjnym.

Pompownie przeciwpożarowe

Pompownie przeciwpożarowe to specjalnie zaprojektowane pomieszczenia, w których umieszcza się pompy oraz inne urządzenia, mające za zadanie zasilać instalacje gaśnicze w medium. Najczęściej będą to pompownie zasilające pianowe instalacje gaśnicze, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne lub instalacje tryskaczowe. Pompownie przeciwpożarowe powinny zapewniać odporność ogniową na minimum 60 minut.

W zależności od przyjętych założeń konstrukcyjnych i architektonicznych, pompownia może stanowić całkowicie oddzielny budynek. Pomieszczenie może również przylegać do chronionego budynku, do którego prowadzi dostęp z zewnątrz. Niekiedy stanowi także wyodrębnione na planie architektonicznym pomieszczenie.

Specjalizujemy się w projektowaniu, konstrukcji pompowni zapewniających wysoką wydajność osprzętu gaśniczego. Nasze instalacje budowane są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów projektowych oraz wymagań stawianych przez zakłady ubezpieczeń. Gwarantujemy także elastyczne podejście do potrzeb klienta i uwzględnienie indywidualnych wymagań dotyczących kubatury i przyjętych założeń technologicznych. 

Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku pompowni spełniają określone wymagania architektoniczne. Dotyczy to zarówno ścian fundamentowych i nośnych, stropodachu i posadzki, kanałów dla instalacji technologicznych oraz wentylacji grawitacyjnej.

Ściany nośne pompowni najczęściej wykonane są z bloczków z wytrzymałego betonu komórkowego (gazobetonu) lub cegły ceramicznej pełnej. Konstrukcję nośną stropodachu tworzą stalowe wiązary kratowe oraz mocowane do nich płatwie pokryte blachą fałdową pokrytą izolacją wykonaną z wełny mineralnej.

Montujemy także pompownie przeciwpożarowe w formie lekkiej konstrukcji stalowej (kontenera), dopasowanego gabarytowo do potrzeb klienta. Prefabrykowana stalowa obudowa wykonana jest z płyt warstwowych. Ten rodzaj pompowni przeciwpożarowej jest samonośnym obiektem, który wystarczy posadowić i wyposażyć w instalację.

Kompleksowe wyposażenie pompowni w instalacje

Dbamy o to, aby budynek pompowni był wyposażony w instalację elektryczną, teletechniczną, zabezpieczenia technicznego i ochrony oraz uziemiającą. Instalacja elektryczna obejmuje oświetlenie (podstawowe, miejscowe i ewakuacyjne), siłę i sterowanie, ochronę przeciwprzepięciową, odgromową oraz od porażeń prądem elektrycznym. W betonowym budynku pompowni wszystkie instalacje elektryczne wykonuje się natynkowo, prowadząc przewody w listwach kablowych naściennych przegrodami. Wymagane jest zachowanie podwyższonej klasy ochrony na wilgoć i zapylenie (IP43). Budynek pompowni może być wyposażony w modem GSM, który przekaże osobom sprawującym nadzór informacje o stanach nadzwyczajnych.

Pompownie, ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają w utrzymaniu bezpieczeństwa użytkowników budynku, mogą posiadać system kontroli dostępu. Zalecamy stosowanie zworów elektromagnetycznych, elektrozaczepów i samozamykaczy. Dzięki temu wyłącznie osoby uprawnione będą miały dostęp do kluczowego pomieszczenia. Jeżeli pompownia stanowi osobny budynek, czytnik drzwi wejściowych można zabezpieczyć przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych (deszcz, śnieg, szron).

Projektujemy pompownie od podstaw i doradzamy najlepsze rozwiązania, dopasowane do specyfiki prowadzonej działalności. Zajmujemy się zarówno opracowaniem odpowiednich założeń architektonicznych, jak i wyposażeniem budynku w niezbędną instalację uwzględniającą działanie infrastruktury przeciwpożarowej.