Zbiorniki żelbetowe podziemne

Solidne zbiorniki podziemne służą do magazynowania różnego rodzaju mediów płynnych: wody czystej, brudnej, przeciwpożarowej, solanki i innych substancji. Są projektowane i wykonywane z elementów żelbetowych, prefabrykowanych lub monolitycznych wylewanych na budowie. W ramach realizacji inwestycji prowadzimy kompleksowo prace ziemne i odwodnieniowe.

Zbiorniki żelbetowe – zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej

Zbiorniki przeciwpożarowe budowane są z monolitycznych elementów (górnego i dolnego oraz fragmentów środkowych), które pozwalają na łatwe dopasowanie jego kubatury i wysokości do potrzeb klienta. Modułowa budowa zbiornika daje możliwość szybkiego i sprawnego dostosowania konstrukcji do wymagań projektowych. Zastosowanie dedykowanych uszczelek, mas wypełniających oraz elementów kotwiących przekłada się na wysoką szczelność żelbetowego kontenera oraz trwałość połączeń poszczególnych sekcji. Na życzenie klienta możemy wyposażyć zbiornik ppoż w:

  • rurę z kroćcem ssawnym,
  • zawór pływakowy,
  • rurę wentylacyjną,
  • drabinę wykonaną ze stopni powlekanych,
  • nasadę strażacką.

Wszystkie metalowe elementy wyposażenia zbiornika zabezpieczane są przed działaniem korozji.

Zbiorniki żelbetowe – zastosowanie w przemyśle

Zbiorniki podziemne z wytrzymałego żelbetu znajdują szerokie zastosowanie również w przemyśle. Stosuje się je do przechowywania wody przeciwpożarowej, wody pitnej oraz deszczowej, a także wody technologicznej. Ten ostatni rodzaj wody wykorzystywany jest do płukania żywności, chłodzenia pracujących maszyn oraz mycia i obróbki surowców. W procesie montażu korzystamy wyłącznie z materiałów najwyższej jakości, zapewniających szczelność zbiorników i bezpieczeństwo w użytkowaniu.
Zbiorniki przemysłowe przeznaczone są do przechowywania substancji płynnych w zakładach przemysłowych. Wykonując tego rodzaju konstrukcje, wykorzystujemy wytrzymałe materiały, odporne na działania substancji chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne, które nie reagują z przechowywaną zawartością.

Budowa zbiornika monolitycznego

Podstawą zbiornika monolitycznego jest element prefabrykowany wykonany z betonu lub żelbetonu. Wylewamy go w całości razem z dnem, co zapewnia maksymalną szczelność i trwałość dna. Na życzenie klienta zabezpieczamy wewnętrzne ściany podstawy powłokami ochronnymi. Najczęściej będą to warstwy na bazie żywic epoksydowych, powłoki polimocznikowe lub płyty betonu wzmocnionego syntetycznymi włóknami polipropylenowymi albo polietylenem, które gwarantują długą i bezproblemową eksploatację.

Kręgi zbiornika monolitycznego to elementy prefabrykowane, wykonane z betonu lub żelbetonu, przeznaczone do budowy komory roboczej oraz komina włazowego. Poszczególne kręgi łączone są z podstawą za pomocą uszczelek elastomerowych, zaprawy montażowej lub kleju żywicznego. Na życzenie zamawiającego, wyposażymy kręgi w uchwyty i stopnie złazowe. Podobnie jak podstawa, także wewnętrzne ściany kręgów mogą zostać pokryte warstwą zabezpieczającą.

W razie potrzeby zbiorniki podziemne osłonimy płytami pokrywowymi, służącymi do przykrycia zbiorników z włazem kanałowym. Połączenie elementów odbywa się najczęściej z wykorzystaniem zaprawy montażowej lub uszczelek elastomerowych.

Wyposażamy zbiorniki również w inne elementy, jak płyty redukcyjne, pierścienie obciążające i wyrównujące oraz inne elementy, dopasowane do specyfiki zamówienia (np. zbiornik przeciwpożarowy lub retencyjny).

Czym wyróżniają się podziemne zbiorniki żelbetowe?

Żelbeton jest najczęściej wykorzystywanym materiałem do wykonywania zbiorników podziemnych. Cechuje go duża trwałość i możliwość wykorzystania w trudnych warunkach wodno-gruntowych. Materiał wyróżnia się dużą odpornością na korozję (przy zastosowaniu odpowiednich klas betonu) , łatwym zabezpieczaniem w powłoki ochronne, a wykonane z niego konstrukcje mogą przybierać różną wielkość i kształt. Wykorzystanie elementów prefabrykowanych może także znacznie przyspieszyć realizację procesu inwestycyjnego.
Projektujemy i wykonujemy zbiorniki podziemne dopasowane do potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Prace realizujemy kompleksowo, łącznie z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych i montażowych.