Zbiorniki magazynowania wody technologicznej

Naziemne stalowe zbiorniki technologiczne wykonujemy ze skręcanych arkuszy ocynkowanej blachy falistej. Projektujemy i wykonujemy zadaszone oraz otwarte zbiorniki, które mogą służyć do  nawadniania pól i upraw czy magazynowania dużych wolumenów wody technologicznej.

Zbiorniki technologiczne wyposażane są w przewody umożliwiające sprawną i wydajną dystrybucję wody w celach produkcyjnych czy rolnych. Wykonujemy również zbiorniki technologiczne do magazynowania wody surowej i gorącej, które znajdują zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym oraz produkcyjnym.

Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu stalowe naziemne zbiorniki technologiczne o szerokim zakresie wymiarów oraz pojemności. Dzięki temu z łatwością dopasują Państwo odpowiedni zbiornik do specyfiki miejsca montażu, wymogów projektowych, warunków eksploatacyjnych czy jego przeznaczenia.

Otwórz tabelę typoszeregu

Projektowane i wykonywane przez nas stalowe naziemne zbiorniki wody technologicznej składają się z najwyższej jakości cynkowanych ogniowo elementów stalowych. Płaszcz zbiorników wykonujemy ze skręcanych pojedynczo stalowych arkuszy blachy o ustandaryzowanych wymiarach. Grubość stalowych paneli jest uzależniona od standardu wykonania oraz wymiarów zbiornika. Parametry arkuszy blachy dobieramy na podstawie wykonanych uprzednio obliczeń wytrzymałościowo-statycznych.

Arkusze blachy tworzące konstrukcję zbiorników technologicznych wykonywane są z dwukrotnie cynkowanej stali S350GD powleczonej powłoka cynkową Z275, Z350 lub Z600. Stalowe panele są otworowane, a pionowe oraz poziome połączenia między arkuszami są skręcane śrubami.

Dzięki optymalnemu doborowi powłoki cynkowej popartej wyliczeniami projektowymi jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać wytrzymałe zbiorniki o możliwie długim czasie eksploatacji. Podczas obliczeń dokonujemy wyliczeń projektowej żywotności konstrukcji zbiornika na podstawie klasy korozyjności lokalizacji, w której zostanie on posadowiony. Górna i dolna krawędź korpusu zbiornika wyposażona jest w kątownik obwodowy, który zapewnia sztywność i trwałość konstrukcji.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposażenie stalowych naziemnych zbiorników technologicznych jest zabezpieczane antykorozyjnie przy zastosowaniu metody ocynku ogniowego. Dzięki warstwie ocynku możliwe jest kompleksowe zabezpieczenie zbiornika przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Dodatkowo, na życzenie klientów, możemy pomalować zewnętrzne części blach płaszcza zbiorników przy zastosowaniu metody elektrostatycznej. W ten sposób zbiorniki zyskują dodatkową warstwę ochronną.
Dach stalowych naziemnych zbiorników wykonywany jest jako samonośna konstrukcja na stalowych belkach typu „Z” ze spadkiem na zewnątrz. Konstrukcja dachu zapewnia sprawne i wydajne odprowadzanie śniegu i wód opadowych na zewnątrz zbiornika.

Dach zbiornika możemy wyposażyć w ocieplone i nieocieplone pokrycie dachowe. Pokrycie ocieplone wykonywane jest z blachy trapezowej T35 lub z warstwowych płyt izolowanych z rdzeniem wełny mineralnej, pianki PIR lub styropianu.
Szerokość krycia płyt dachowych wynosi 1150 mm, dzięki czemu zapewniają one szybki, prosty i wygodny montaż do konstrukcji dachu przy zastosowaniu łączników przelotowych. Zamki typu pióro-wpust sprawiają, że konstrukcja dachowa szczelnie łączy się z konstrukcją stalowego naziemnego zbiornika technologicznego. W razie konieczności i w wyniku obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych stosujemy dodatkowo obwodowe opaski systemowe – tzw. „wzmocnienia wiatrowe”.
Zapewniając łatwy dostęp do dachu zbiornika, na jego konstrukcji montujemy stalową drabinę wraz z podestami i spocznikami. Dach zbiornika zwieńczony jest włazem, który umożliwia rewizję wnętrza stalowego zbiornika magazynowania wody technologicznej.

W ramach zabezpieczenia hydroizolacyjnego stosujemy prefabrykowaną membranę EPDM lub zgrzewaną na placu budowy folię PVC. Każde z tych rozwiązań pozwala wyeliminować ryzyko kontaktu magazynowanej wody z izolacją termiczną i ścianami zbiornika, co mogłoby doprowadzić do powstawania ognisk korozji.

Membrana EPDM

 • Grubość: 0,75-1,00 mm,
 • gwarantowana żywotność min. 30 lat,
 • bardzo dobre właściwości w zakresie rozszerzalności i kurczliwości w zakresie do 300% wydłużenia,
 • dostarczana na budowę w formie gotowego do montażu worka dostosowanego do wymiarów zbiornika, montowana na budowie,
 • po wystąpieniu przecieku czas przystąpienia do wymiany wynosi 14 dni.

Folia PVC

 • Grubość: min. 1,5 mm,
 • gwarancja żywotności min. 35 lat,
 • wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne,
 • wulkanizowana na placu budowy,
 • po wystąpieniu przecieku czas przystąpienia do wymiany wynosi 24 h.

Membranę przed przebiciem chroni geowłóknina o gęstości min. 150 g/m2 układana bezpośrednio na płycie fundamentowej zbiornika.

Izolacja termiczna, w którą wyposażane są stalowe naziemne zbiorniki technologiczne, składa się z izolacji wewnętrznej lub zewnętrznej oraz z zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego.

Izolacja zewnętrzna

Izolacja zewnętrzna stosowana jest w przypadku naziemnych stalowych zbiorników technologicznych, osłoniętych blachą falistą bądź trapezową. Ściany zbiorników izolowane są wełną mineralną o grubości 100 mm oraz dodatkowo przykrywane są ocynkowaną blachą trapezową. Zamiast ocynku blacha trapezowa może zostać pomalowana farbą o kolorze wybranym spośród palety RAL.

Izolacja wewnętrzna

Montowana jest na dachu i ścianach zbiornika. Zwykle stanowią ją płyty EPS o grubości nie mniejszej niż 60 mm bądź płyty XPS o grubości 40 mm. Płyty wewnętrzne montowane są za pomocą śrub między membraną a blachą konstrukcyjną.

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe

Zwykle naziemne stalowe zbiorniki technologiczne wyposażane są w zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe składające się z 2-3 niezależnych baterii grzewczych z termostatem, które generują moc od 3 do 6 kW. Baterie grzewcze pracują w układzie trójfazowym (zasilanie 400 V), a stopień ochrony wyprowadzeń termostatu i połączeń elektrycznych opatrzony jest normą IP 67.

Grzałki baterii wyposażane są w automatyczne termostaty regulujące i utrzymujące zadaną temperaturę wody w zbiorniki na poziomie nie niższym niż 5oC. Jeśli grzałka ulegnie uszkodzeniu, wówczas nie jest konieczne całkowite opróżnianie zbiornika.

Naziemne stalowe zbiorniki technologiczne wyposażane są w układy automatyki i sterowania. Jednym z nich jest układ monitorujący 4 poziomy wody. Układ ten składa się z wewnętrznych konduktancyjnych sond zawieszonych na odpowiednich poziomach zbiornika. Sygnały generowane przez sondy prowadzone są do przekaźnika zaimplementowanego w szafce rozdzielczej.
Na dachu zbiornika znajduje się czujnik typu Pt100 zawieszony 1 m od poziomu dachu i wykonujący ciągły pomiar temperatury. Czujnik analogowo przesyła sygnał o temperaturze wewnątrz zbiornika do regulatora zaimplementowanego w szafce rozdzielczej.
Układ monitorujący poziom wody kontroluje stan poziomu wody w zbiorniku w 4 prekonfigurowanych trybach:

 • Poziom minimum – poziom minimalnego napełnienia zbiornika, który sygnalizuje rozpoczęcie opróżnianie zbiornika do dolnej strefy martwej. Sonda informująca o tym trybie umieszczona jest 50 mm nad krawędzią płyty antywirowej przewodu ssawanego. Alarm pobudzany przez sondę wskazującą poziom minimalny chroni pompy przed pracą na sucho.
 • Poziom pośredni – poziom połowicznego (50%) napełnienia zbiornika. Sygnalizacja poziomu pośredniego jest przydatna podczas prac serwisowych i naprawczych zbiornika. Poziom pośredni może wskazywać inny poziom wody.
 • Poziom maksimum – poziom maksymalnego dopuszczalnego napełnienia zbiornika przeciwpożarowego, który umożliwia jego znamionową pracę oraz skuteczną przeciwpożarową ochronę obiektu. Obniżenie poziomu maksymalnego jest sygnałem, że instalacja wodna jest niesprawna. Jeżeli poziom wody obniży się poniżej poziomu maksymalnego, układ automatyki wyłączy grzałki.
 • Poziom przelewu – poziom najwyższego, alarmowego napełnienia zbiornika. Jeżeli naziemny zbiornik ppoż. osiągnie taki poziom lustra wody, wówczas świadczy to o niesprawności zaworów pływakowych. W przypadku osiągnięcia poziomu przelewu woda ze zbiornika może się przelewać.

Wszystkie poziomy układu monitorującego poziom wody sygnalizowane są właściwymi dla danego poziomu czerwonymi lampkami w kontrolerze pracy zbiornika umieszczonym w szafce rozdzielczej.

Szafka rozdzielcza zwykle umieszczana jest w budynku pompowni, co pozwala na stały nadzór nad pracą urządzeń elektrycznych i systemów automatyki umieszczonych wewnątrz zbiornika. Kontroler zbiornika wody zwykle montowany jest po zewnętrznej stronie ścianki zbiornika lub w budynku pompowni. Urządzenie to umożliwia stały monitoring sprawności zbiornika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości uruchamiany jest alarm informujący o zaistnieniu usterek lub o niesprawnościach. Urządzenie opatrzone jest normą IP 65.

Układ grzewczy załącza się automatycznie, gdy temperatura wody w zbiorniku spadnie poniżej 5oC i wyłączają, gdy osiągnie temperaturę 6oC. Jeżeli woda w zbiorniku osiągnie temperaturę 3 stopni, wówczas układ sterujący pracą układu grzewczego zasygnalizuje awarię czerwoną kontrolką „niska temperatura”. Grzałki wyłączają się automatycznie, gdy lustro wody w zbiorniku opadnie poniżej poziom maksymalny. Ma to na celu zabezpieczenie wewnętrznej powłoki izolacyjnej zbiornika technologicznego.

Stalowe zbiorniki naziemne technologiczne wyposażane są w niezbędny osprzęt wymagany projektowo. Osprzęt jest odpowiednio rozmieszczany, a jego parametry determinuje zastosowana norma wykonania oraz warunki przyłącza.
Standardowe wyposażenie naziemnych zbiorników technologicznych składa się z:

 • przewodu zasilającego zakończonego tzw. wolnym wylewem, 1-2 automatycznymi zaworami pływakowymi odpowiadającymi za automatyczne napełnianie zbiornika (które nie są wymagane prawnie),
 • przewodu ssawnego,
 • przewodu przelewowego,
 • przewodu odwadniającego z przepustnicą ręczną odcinającą.

Jeśli specyfikacja projektu tego wymaga, przewody mogą być prowadzone przez płytę fundamentową lub płaszcz zbiornika.
Naziemne stalowe zbiorniki technologiczne wyposażane są również w:

 • rozdzielnice elektryczne połączone z trasami kablowymi w obrębie zbiornika, sondami poziomu wody oraz z grzałkami,
 • dolne włazy serwisowe (jeśli wymagane),
 • zgodne z aktualnymi przepisami BHP stalowe drabiny klatkowe prowadzące na dach, podesty z barierami ochronnymi, spoczniki, włazy serwisowe na dachu. 

Projektowanie

Przed dostarczeniem Państwu zbiornika oraz jego zamontowaniem we wskazanym miejscu, wykonujemy dokładny projekt wykonawczy zarówno zbiornika jak i fundamentu, na którym zostanie on posadowiony. Wraz z projektem wykonawczym dostarczamy niezbędną dokumentację, w której skład wchodzi m.in. projekt konstrukcyjny zbiornika.

Dostawa

Po zaprojektowaniu zbiornika technologicznego dostarczamy go wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz rozładowujemy zbiornik na placu budowy.

Montaż

Następnie przechodzimy do montażu zbiornika technologicznego za pomocą zewnętrznych siłowników hydraulicznych. Podczas montażu sekwencyjnie montujemy konstrukcję stalową wraz z wewnętrzną izolacją, membraną oraz wyposażeniem. Zbiornik montowany jest do płyty fundamentowej za pomocą kotew. Płyta fundamentowa jest jednocześnie dnem zbiornika technologicznego.

Próba szczelności

Po wykonaniu montażu wykonujemy próbę szczelności. Polega ona na wypełnieniu zbiornika wodą do wysokości ok. 1,5 m. Na tym etapie sprawdzamy szczelność przejść kołnierzowych przewodów technologicznych. W drugiej próbie szczelności napełniamy zbiornik do jego nominalnej pojemności. Druga próba szczelności trwa 24 godziny i pozwala nam dokładnie zweryfikować szczelność zbiornika.

Rozruch urządzeń elektrycznych

Przedostatnim etapem wchodzącym w zakres prac jest rozruch urządzeń elektrycznych. Nasi eksperci weryfikują poprawność działania urządzeń i instalacji elektrycznych wraz z układami automatyki niezbędnymi do poprawnej obsługi zbiornika technologicznego.

Gwarancja

Nasze prace wieńczone są dostarczeniem dokumentacji powykonawczej wraz z atestami i kartą gwarancyjną.

Dzięki opracowanemu systemowi montażu zbiorników jesteśmy w stanie znacząco ograniczyć konieczność stosowania ciężkiego sprzętu oraz możemy zamontować zbiornik w możliwie jak najkrótszym czasie.

1. Etap – przygotowanie terenu

W pierwszym etapie przygotowujemy teren pod wylanie betonowej płyty fundamentowej, na której zbiornik zostanie posadowiony. Podczas tego etapu prac wylewamy płytę oraz dostarczamy na plac budowy wszystkie niezbędne materiały budowlane i konstrukcyjne do wzniesienia zbiornika.

2. Etap – montaż zbiornika

W kolejnym etapie prac wykwalifikowani pracownicy firmy SD Tank Sp. z o.o. przystąpią do montażu zbiornika na wyschniętej i gotowej do montaży płycie fundamentowej. Nasze zbiorniki montowane są przy zastosowaniu siłowników hydraulicznych zewnętrznych. Konstrukcja stalowa zbiornika montowana jest etapowo wraz z równoczesnym montowaniem izolacji wewnętrznej, membrany oraz montażem wyposażenia zbiornika.

3. Etap – prace wykończeniowe

W trzecim etapie montażu zbiornika instalujemy orurowanie zewnętrzne zbiornika wraz z jego opcjonalnym dodatkowym wyposażeniem. Po etapach montażu przystępujemy do prób szczelności, rozruchu urządzeń elektrycznych oraz wystawieniu dokumentacji powykonawczej.

Udzielamy 5-letniej gwarancji na zbiornik oraz 24-miesięcznej gwarancji na urządzenia mechaniczne i elektryczne. Aby utrzymać gwarancję, konieczne jest wykonywanie co najmniej jednego przeglądu technicznego wraz z czyszczeniem membran w trzecim roku eksploatacji zbiornika licząc od daty jego pierwszego napełnienia wodą.

Standardowy okres gwarancji mogą Państwo wydłużyć nawet do 15 lat dzięki kontraktowi Full Service.

Unia Europejska
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) aby dowiedzieć się wiecej kliknij tutaj
Copyright © 2024 - SD Tank