Projekty koncepcyjne

Opracujemy wielobranżowy projekt koncepcyjny zbiornika taniego w eksploatacji, prostego w instalacji oraz zapewniającego pełnię funkcjonalności dostosowanych do Państwa potrzeb. Przedstawimy analizę możliwości zagospodarowania terenu, usytuowania zbiornika i budynku pompowni na działce budowlanej. Zweryfikujemy zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub warunkami zabudowy.

Rysunki projektowe uzupełniamy wizualizacjami 3D. Zobrazowanie poszczególnych detali zbiorników oraz sposobu ich montażu w technice 3D, w czytelniejszy sposób przedstawia rozwiązania projektowe wykorzystywane przez firmę SD Tank, minimalizując ryzyko błędów komunikacyjnych w uzgodnieniach międzybranżowych.

Projekty budowlane

Przygotujemy wielobranżowy projekt budowlany zbiornika i budynku pompowni wraz z projektem fundamentu, instalacjami zewnętrznymi i projektem zagospodarowania terenu. Uzyskamy pozwolenie na budowę oraz pozostałe dokumenty, decyzje i uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia procedury administracyjnej.

Projekty wykonawcze

Sporządzimy wielobranżowy projekt wykonawczy zbiornika na podstawie opracowanego lub otrzymanego projektu budowlanego. Projekt ten zawierać będzie szczegóły stanowiące podstawę umożliwiającą realizację inwestycji. Dokumentacja będzie zawierać detale techniczne oraz wytyczne dotyczące zastosowanych rozwiązań materiałowych.

Ekspertyzy budowlane

Wykonamy ekspertyzę stanu technicznego istniejących zbiorników i pompowni, oceniającą jakość wykonanych robót oraz zgodność wykorzystanych materiałów budowlanych. Ocenimy stan techniczny obiektów. Wystawimy opinię zawierającą wnioski oraz zalecenia działań, które należy wykonać w przyszłości.

Dzięki właściwie sporządzonej ekspertyzie budowlanej uzyskają Państwo możliwość odpowiedniego planowania remontów oraz całkowitych modernizacji zbiornika. Jednocześnie ekspertyza budowlana ułatwi utrzymanie zbiornika w należytym stanie technicznym, ograniczając koszty jego późniejszej eksploatacji.

Obliczenia sprawdzające

Wykonamy obliczenia sprawdzające wytrzymałości konstrukcji zbiornika na podstawie zwymiarowania modeli obliczeniowych, odzwierciedlających rzeczywisty schemat pracy konstrukcji zbiornika. Uwzględnimy wszystkie warunki, które mogą wystąpić w trakcie wykonania i użytkowania konstrukcji tj. warunki środowiskowe, skład i właściwości materiałów budowlanych, właściwości podłoża gruntowego, jakość wykonania konstrukcji.

Dzięki właściwie sporządzonym obliczeniom sprawdzającym zyskają Państwo pewność stabilności i wytrzymałości konstrukcji zbiornika.

Rys. Przykładowe modele obliczeń wytrzymałości konstrukcji zbiornika